Tất cả sản phẩm

-20%
 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN HÌNH VUÔNG MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN HÌNH VUÔNG
1,344,000₫ 1,680,000₫
-20%
 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 4 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 4
1,880,000₫ 2,350,000₫
-20%
 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 3 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 3
1,056,000₫ 1,320,000₫
-20%
 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 2 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 2
1,440,000₫ 1,800,000₫
-20%
 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 1 HOA TAI HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 1
1,056,000₫ 1,320,000₫
-20%
 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 3 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 3
2,256,000₫ 2,820,000₫
-20%
 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 2 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 2
1,344,000₫ 1,680,000₫
-20%
 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 1 MẶT DÂY CHUYỀN HỔ PHÁCH BA LAN PHỐI ĐÁ TURQUOISE 1
2,256,000₫ 2,820,000₫
 Kiềng tay Tahitian Kiềng tay Tahitian
11,500,000₫
 Kiềng tay Tahitian điêu khắc Kiềng tay Tahitian điêu khắc
10,500,000₫
 Lắc tay Akoya Lắc tay Akoya
7,500,000₫

Lắc tay Akoya

7,500,000₫

 Lắc tay đôi nước ngọt Lắc tay đôi nước ngọt
4,500,000₫
 Lắc tay đá thạch anh đen Lắc tay đá thạch anh đen
1,200,000₫
 Lắc tay đá Ngọc trai Lắc tay đá Ngọc trai
1,200,000₫