Ngọc Trai

 Bông tai Blue Akoya Pearl Bông tai Blue Akoya Pearl
11,035,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
1,030,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
900,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
950,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
1,200,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
1,330,000₫
 Bông tai Freshwater Pearl Bông tai Freshwater Pearl
7,000,000₫
 Bông tai Hoa yêu Bông tai Hoa yêu
7,935,000₫
 Bông tai Tahitian Pearl Bông tai Tahitian Pearl
12,690,000₫
 BT Freshwater pearl BT Freshwater pearl
7,500,000₫
 BT Golden south sea BT Golden south sea
22,650,000₫

BT Golden south sea

22,650,000₫

 BT Kasumi Nhật BT Kasumi Nhật
25,380,000₫

BT Kasumi Nhật

25,380,000₫

 BT Tahitian BT Tahitian
10,011,000₫

BT Tahitian

10,011,000₫

 Chuỗi kasumi Nhật Chuỗi kasumi Nhật
84,600,000₫
 CHUỖI NGỌC TRAI AKOYA GRADE TENYO CHUỖI NGỌC TRAI AKOYA GRADE TENYO
56,400,000₫
 Dây chuyền Freshwater pearl xuyên ngọc Dây chuyền Freshwater pearl xuyên ngọc
3,380,000₫