Nhẫn

 Nhẫn Blue South Sea baroque Nhẫn Blue South Sea baroque
8,813,000₫
 Nhẫn BST Nhẫn BST
7,905,000₫
 Nhẫn Freshwater Pearl Nhẫn Freshwater Pearl
650,000₫
 Nhẫn Golden South Sea Nhẫn Golden South Sea
29,900,000₫
 Nhẫn hổ phách Nhẫn hổ phách
4,371,000₫
 Nhẫn hổ phách 2 Nhẫn hổ phách 2
3,572,000₫
-20%
 Nhẫn hổ phách 2 Nhẫn hổ phách 2
3,572,000₫ 4,465,000₫

Nhẫn hổ phách 2

3,572,000₫ 4,465,000₫

 Nhẫn hổ phách 3 Nhẫn hổ phách 3
3,572,000₫
 Nhẫn ngọc Cẩm Thạch Nhẫn ngọc Cẩm Thạch
117,500,000₫
 NHẪN NGỌC LIMITED EDITION NHẪN NGỌC LIMITED EDITION
1,200,000₫
 Nhẫn ngọc trai Akoya Nhẫn ngọc trai Akoya
10,575,000₫
 Nhẫn ngọc trai Tahitian Nhẫn ngọc trai Tahitian
11,750,000₫
 Nhẫn ngọc trai Tahitian Nhẫn ngọc trai Tahitian
15,275,000₫
 NHẪN NGỌC TRAI VƯƠNG QUYỀN NHẪN NGỌC TRAI VƯƠNG QUYỀN
8,000,000₫
 NHẪN SAN HÔ ĐỊA TRUNG HẢI NHẪN SAN HÔ ĐỊA TRUNG HẢI
3,000,000₫
 Nhẫn Tahitian Nhẫn Tahitian
3,700,000₫

Nhẫn Tahitian

3,700,000₫